strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Żywcu Dariusz Klimkowski Kancelaria Komornicza w Żywcu
Zabudowana nieruchomość o pow. 278,98 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 278,98 m2
Cena wywoławcza: 591 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1221/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: prawa użytkowania wieczystego działki nr 479/4 o pow. 1 a 99 m2 oraz własności budynku usługowo-handlowego o pow. użytkowej 278,98 m2, położonego w Żywcu przy al. Piłsudskiego 4b, stanowiącego odrębną własność dłużniczki: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00087322/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 788 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 591 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 78 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika:

18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Do kwoty uzyskanej ze sprzedaży  doliczony zostaje podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

 

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 3.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2015.909 j.t.).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie internetowej www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Żywiec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone