strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny
Lokal mieszkalny o powierzchni 30,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 30,00 m2
Cena wywoławcza: 37 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1594/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Przemysław Leśny na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, ul. Staszica 3, w sali nr 32, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Jastrzębie-Zdrój, przy os. 1000-lecia 15 A/17, o powierzchni 30,00 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju o numerze księgi wieczystej GL1J/00031179/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 50 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 37 500,00 zł.

 

Będący przedmiotem niniejszej licytacji lokal składa się z dwóch pokoi (z aneksem kuchennym w przedpokoju), łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, to jest 5 000,00 zł, w jeden z następujących sposobów: 

- w gotówce, w kancelarii komornika;

- przelewem na rachunek bankowy w: 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 PKO Bank Polski  SA Oddział 1 w Gliwicach, uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację,  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: os. 1000-lecia
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone