strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sadowy przy SR dla Wrocławia Krzyków Bożena Tarnowska
Działka niezabudowana o pow. 0,4100 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 0,4100 ha
Cena wywoławcza: 33 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 240/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożena Tarnowska Kancelaria Komornicza we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2

we własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Śleszów, dz. nr 124, obręb Nowy Śleszów, gmina Żórawina, o pow. 0,4100 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi nr WR1K/00222781/0.

Udział będący przedmiotem licytacji należy do dłużnika (…).

 

Działka posiada kształt regularny, czworoboczny zbliżony do rombu. Teren częściowo ogrodzony. Grunt zadrzewiony drzewami owocowymi i wsiewkami drzew liściastych. Działka posiada dostęp komunikacyjny do drogi publicznej. Podłączenie do sieci energetycznej i wodociągowej jest możliwe.

 

Suma oszacowania wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 750,00.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 500,00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. O. we Wrocławiu 42 1050 1575 1000 0023 6790 2752

lub w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dni powszednie w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bożeny Tarnowskiej do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 733 65 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Śleszów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone