strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działka rolna o pow. 0,20 ha
(nieruchomości - grunty orne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka rolna o pow. 0,20 ha
Cena wywoławcza: 2 340,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1460/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 1013 (6) kpc w związku z art. 867 kpc zawiadamia, że w dniu

 

25 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika Sądowego mieszczącej się w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 14 pok. nr 2 odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

Działka rolna nr 932/1 o pow. 0,20 ha położona w miejscowości Zabrnie, gmina Szczucin, posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00039650/4, stanowiąca własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3 120, 00 zł, której cena wywoławcza wynosi 2 340,00 zł.

 

Rękojmia winna być wpłacona przed przystąpieniem do przetargu gotówką w kancelarii komornika, bądź na rachunek bankowy komornika:

 

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

 

– z wskazaniem celu wpłaty i sygnatury akt sprawy.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

 

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zabrnie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone