strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc
Lokal mieszkalny w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krakowie
Cena wywoławcza: 84 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 357/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

28 kwietnia 2016r. o godz, 08:30

sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonym w Krakowie, przy os. Tysiąclecia 30/24 stanowiącym własność dłużnika (…), który nie posiada założonej księgi wieczystej. Lokal położony jest na ł piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i balkonu. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 50,80m2. Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o powierzchni 4,60 m2.

Udział 1/2 w nieruchomość oszacowana jest na kwotę 112.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 84.075,00 zł.

Art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika : Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63861900060030032580390001

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 14 kwietnia 2016r. roku w godz. 10:00 - 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje sic do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: os. Tysiąclecia
Miasto: Kraków 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone