strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież
Działki w Bochni
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Bochni
Cena wywoławcza: 37 120,15
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1770/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na

podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i 1013 6 § 1 k.p.c, że w dniu

 

20 kwietnia 2016 roku o godz. 10:30

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anny Papież ul. Sądecka 1A odbędzie się

 

PIERWSZA   UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Bochni (w pobliżu ulicy Sądeckiej), opisanej jako działka nr 6885/8 o pow.0,0586 ha, 6885/9 o pow.0,0597 ha, 6885/10 o pow.0,0811 ha , 6885/12 o pow.0,3064 ha niezabudowanej, objętej księgą wieczystą o numerze TRI O/00083765/7

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 394.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 295.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 39.400,00 zł w gotówce najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem licytacji lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej w przeddzień licytacji

(na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika)

Działka nr 6885/8 oszacowana jest na kwotę 49.494,00 zł, kwota wywołania 37.120,50 zł,

rękojmia 4.949,40 zł

Działka nr 6885/9 oszacowana jest na kwotę 50.423,00 zł, kwota wywołania 37.817,25 zł,

rękojmia 5.042,30 zł

Działka nr 6885/10 oszacowana jest na kwotę 68.497,00 zł cena wywołania 51.372,75 zł,

rękojmia 6.849,70 zł

Działka nr 6885/12 oszacowana jest na kwotę 225.541,00 zł, cena wywołania 169.155,75 zł,

rękojmia 22.554,10 zł

Stosownie do treici art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza sic do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul. Sądecka 1 A.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bochnia
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone