strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,7291 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,7291 ha
Cena wywoławcza: 38 940,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 122/11
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

20 kwietnia 2016 o godz. 11:00

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 460/8, o pow. 0,7291 ha położonej w miejscowości Ropa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00080313/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

51 912,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 38 940,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Deutsche Bank Polska SA (o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825. 981 kpc). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika:

Gorlice, ul. Kościuszki 34, 1 piętro, pok.16-19, nr tel. (18) 353-10-84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ropa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone