strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Działka nr 284 o pow. l,1100 ha zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 284 o pow. l,1100 ha zabudowana
Cena wywoławcza: 307 310,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 868/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podst.art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc., że w dniu

 

27 kwietnia 2016 o godz. l0:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka nr 284 o pow. l,1100 ha zabudowana zespołem budynków magazynowo - produkcyjnych położonej w miejscowości Bobowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr NS1 G/00050529/1. Właścicielem gruntu jest Gmina Bobowa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków dłużnik (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 409.728,00 PLN brutto (wskazana kwota zawiera podatek VAT wg stawki 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 307.310.00 PLN.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości tj.40.980,00 PLN najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Deutsche Bank Polska SA (o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komomikgorlice.info 1 ub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice ul. Kościuszki 34,1 piętro, pok.16-19, nr tel. 18-353-10-84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bobowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone