strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Wróblewska
Lokal mieszkalny o pow. 47,33 m2 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-21
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 47,33 m2 
Cena wywoławcza: 90 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 405.15
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanna Wróblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:30

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 Szczecinie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość będącego lokalem mieszkalnym nr 4 o powierzchni użytkowej 47,33 m2 znajdujący się w Policach przy ul. Cisowej nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą nr 6 o powierzchni 7,30 m2 oraz pomieszczeniem przynależnym - komórką nr 4 o powierzchni 23,94 m2; dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr SZ2S/00041839/8; lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnym udziałem 93/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr SZ2S/00031106/8.

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 47,33 m2 znajduje się na I piętrze w budynku 1 piętrowym z oknami wychodzącymi na jedną stronę świata tj. na południową. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, łazienki i kuchni. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne - piwnica nr 6 o powierzchni 7,30 m2 oraz pomieszczenie przynależne - komórka nr 4 o powierzchni 23,94 m2;

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 120 800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiemset złotych, 00/100). Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 90 600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych, 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, to jest 12 080,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt złotych, 00/100).

 

Rękojmia może zostać złożona w gotówce albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Szczecinie ul. Wyszyńskiego 1: 65 10501559 1000 0092 0349 7210

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joanną Wróblewską. prowadzącą Kancelarię komorniczą przy ul. Ledóchowskiego 19 w Szczecinie (nr tel. 91/ 48 44 984 lub e-mail: komornik@komornik-szczecin.eu).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Cisowa
Miasto: Police
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone