strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Lokal mieszkalny o pow. 33 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-05
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 33 m2
Cena wywoławcza: 126 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1248/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 maja 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 53-550 Wrocław, ul. Wieczysta 139/2, przysługującego dłużnikowi (…).

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego: Wrocław, ul. Wieczysta 139/2, wpisane w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław Południe” (adres spółdzielni: ul. Trwała 7), dla którego nie została urządzona księga wieczysta, o powierzchni użytkowej 33,00 m2 (według informacji ze SM), położony jest na parterze (I kondygnacji). W jego skład wchodzą dwa pokoje (o pow. 9,10 m2 i 13,60 m2), kuchnia (o pow. 4,94 m2), łazienka (o pow. 2,77 m2) i przedpokój (o pow. 2,19 m2). Łączna powierzchnia lokalu wg pomiarów biegłego wynosi 32,60 m2. Rozbieżność pomiędzy wielkością powierzchni użytkowej lokalu ustaloną na podstawie pomiarów fizycznych, a informacją w tym zakresie uzyskaną w SM, to 0,40 m2 i może ona być wynikiem rozbieżności pomiarowych. W użytkowaniu

pozostaje boks w podpiwniczeniu budynku.

Stan lokalu: 1. pokoje - ściany pokryte tapetami, na podłodze panele, okna PCV, balkon; 2. kuchnia - na ścianach tynki cementowo-wapienne pomalowane farbą, w części mokrej płytki ceramiczne; na podłodze panele; okno PCV; 3. łazienka – na ścianach tynki cementowo-wapienne pomalowane farbą; na podłodze lastriko; biały montaż z wanną żeliwną; 4. przedpokój - na ścianach tynki cementowo-wapienne pomalowane farbą; na podłodze płytki ceramiczne.

 

Suma oszacowania wynosi 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 800,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 4.05.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację - KM 1248/15 (imię i nazwisko licytanta)”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków

poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 26.04.2016 r. na godz. 11:40. Komornik informuje, że od dnia 27.04.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20, Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wieczysta
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone