strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk
Działka nr 109/4 oraz 109/5 o łącznej powierzchni 0,1783 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 109/4 oraz 109/5 o łącznej powierzchni 0,1783 ha
Cena wywoławcza: 344 565,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2183/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ze w dniu

 

27 kwietnia 2016 roku o godz. 12:30

w sali nr C-108 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: Dreszler Grzegorz, opisanej jako nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 109/4 oraz 109/5 o łącznej powierzchni 0,1783 ha, położona w miejscowości Łososkowice, obręb 11 gmina Kocmyrzów- Luborzyca. Działka numer 109/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej około 160 m2, powierzchni zabudowy około 130 m2. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00430203/1.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 459 420.00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę

344 565,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych)

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 45 942.00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 71 8619 0006 0030 0325 8023 0001

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wplata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 15-04-2016 o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łososkowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone