strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Lokal mieszkalny o pow. 51,80 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,80 m2
Cena wywoławcza: 255 973,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1785/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 maja 2016 r.  o godz. 13:00

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Krakowie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/00446880/5, stanowiącej odrębny lokal mieszkalny nr BM7, położony przy ul. Mała Góra 4A, kondygnacja 2.0 (pierwsze piętro), składający się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, o pow. 51,80 m2, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 5180/288623 części nieruchomości wspólnej objętej KW KR1P/00023665/1, stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 341 298,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 255 973,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 34 129,80 zł, tj. 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko

nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O. 1 w Krakowie

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w dniu 28.04.2016 r. o godz. 13:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy XII Co 889/15/P.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 657 31 49

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mała Góra
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone