strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański
Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-18
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym
Cena wywoławcza: 668 820,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 733/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

18 maja 2016 r. o godz. 11:40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów, opisanej jako zabudowana budynkiem handlowo-usługowym działka gruntu o numerze ewidencyjnym 49/4 położona przy drodze krajowej numer 2 o powierzchni 0,9900 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00097163/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 003 230,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 668 820,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 100 323,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000,

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 733/12 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wielgolas Duchnowski
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone