strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pile Sławomir Kowalewski
Nieruchomość gruntowa o pow. 8 237 m2 z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 8 237 m2 z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 418 734,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1545/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1I/00007865/7

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski (tel. (67) 350 98 44 lub 214 84 75) ogłasza, że dnia

 

12 maja 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy al. Powstańców Wielkopolskich 79, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 5/16 w nieruchomości – nieruchomość gruntowa o pow. 8 237 m2 zabudowana budynkami biurowo-magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 667,10 m2,

należącego do: (…),  

położonego: 64-920 Piła, Kossaka 94,  

dla którego Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1I/00007865/7.

 

Suma oszacowania wynosi 558 312,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 418 734,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 55 831,20 zł.

Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile
73 1020 3844 0000 1602 0068 7616

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno  przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (67) 350 98 44

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kossaka
Miasto: Piła
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone