strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk
Nieruchomość niezabudowana, działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana, działki
Cena wywoławcza: 287 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2520/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 10136 §1 kpc, że w dniu

 

26 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika w Krakowie os. Dywizjonu 303 56c/4 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej, składającej się z sąsiadujących ze sobą działek nr 25 o pow. 0,1802 ha oraz nr 26 o pow. 0,1798 ha położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 9, dwufrontowe przy ul. K. Łowińskiego i ul. Kocmyrzowskiej, tworzące razem całość gospodarczą; nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00240768/0 i KR1P/00216883/5 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność dłużników (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 574 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 287 000,00 zł.

Rękojmia wynosi: 57 400,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 BGŻ BNP Paribas Bank SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM do KM 2520/11 ul. Łowińskiego/Kocmyrzowska”.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji na podst. art. 953 §1 pkt. 5 kpc, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika.

 

Od 1.01.2016 uchylono art. 2 pkt. 3 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym nabycie rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który obciąża kupującego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łowińskiego/ Kocmyrzowska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone