strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak
Niezabudowane działki o łącznej powierzchni 5 068 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki o łącznej powierzchni 5 068 m2
Cena wywoławcza: 3 655 538,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2793/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

9 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w tut. kancelarii pod adresem: ul. Żabiniec 66/LU5 w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niezabudowanych nieruchomości gruntowych w postaci zwartego kompleksu, położonego przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie (obręb 42), składającego się z działek nr 42/2, 42/3 i 43 o łącznej powierzchni 5 068 m2. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi dla działek nr 42/2 i 42/3 księgę wieczystą nr KR1P/00220687/2 a dla działki nr 43 księgę wieczystą nr KR1P/00285614/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 874 051,00 zł (z VAT).

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 655 538,25 zł (z VAT).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 487 405,10 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Białoprądnicka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone