strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastepca Damian Mucha
Lokal w Pawłowicach
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-15
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Pawłowicach
Cena wywoławcza: 64 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1270/14
Opis:
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastępca Damian Mucha zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

15 kwietnia 2016 r.

o godz. 9.30 w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Lesznie  przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 położonej w miejscowości Pawłowice,  ul.  Zielona 15/1 stanowiącej własność dłużników:

(…)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu nr PO1Y/00026671/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 96 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 64 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę  9 600,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie 91 1020 3088 0000 8702 0005 6341.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam

Damian Mucha

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zielona
Miasto: Pawłowice
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone