strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Zabudowana  nieruchomość gruntowa w Ustroniu.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana  nieruchomość gruntowa w Ustroniu.
Cena wywoławcza: 373 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3558/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

12 maja 2016 r. o godz. 14:30

 

w I wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sali nr VIII odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonej jako działka gruntu nr 691 położona w miejscowości Ustronie przy ul. Ustronie nr 19, gm. Zgierz, powiat zgierski, województwo łódzkie, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą numer LD1G/00007552/1;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 560 000,00 zł  (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, to jest kwotę 373 333,33 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy 33/100 złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 56 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady

o nr  86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w K

ancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II Nr 3 (Sygn. akt KM 3558/14 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 285/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ustronie
Miasto: Ustronie
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone