strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działki o powierzchni użytkowej 879,34 m2
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-28
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchni użytkowej 879,34 m2
Cena wywoławcza: 532 665,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2214/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr KW PO2A/00002683/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 kwietnia 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a  sali nr 301, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości gruntowej, zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 879,34 m2 i stopniu zaawansowania 76%. Powierzchnia użytkowa budynku 879,34 m2, w tym: powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 448,26 m2, powierzchnia użytkowa lokali handlowo-usługowych: 350,25 m2.

Teren działki w większości zabudowany. Na części niezabudowanej (od tyłu) stanowi teren gruntowy, płaski, niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami. Działka w części niezabudowana ogrodzona murowanym płotem. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako: „tereny mieszkaniowe”.

Dane ewidencyjne: - działki nr 1602 o łącznej pow. 441 m2, obręb 0014, arkusz mapy 1; należącej do dłużnika: (…), położonej: Międzychód, ul. Piłsudskiego 28, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2A/00002683/1.

Suma oszacowania wynosi 710 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 532 665,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 71 022,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Międzychód
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone