strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działka nr 53 o powierzchni 1586 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-10
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 53 o powierzchni 1586 m2
Cena wywoławcza: 420 436,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2397/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 maja 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości: 33-100 Tarnów, ul. Stawowa 3, w skład w której wchodzi działka nr 153 o powierzchni 1 586 m2, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o ogólnej powierzchni użytkowej wraz z częścią dobudowaną 209,20 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym i garażowym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nr TR1T/00006312/8. Właścicielem tej nieruchomości jest (…) w całości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 560 582,00 zł

(słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 420 436,50 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 28 kwietnia 2016 r. oraz 5 maja 2016 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Stawowa
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone