strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia Inwalidów Postęp w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość o pow. 0,5174 ha i o pow. 0,0114 ha – Spółdzielnia Inwalidów POSTĘP w Elblągu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 0,5174 ha i o pow. 0,0114 ha – Spółdzielnia Inwalidów POSTĘP w Elblągu
Cena wywoławcza: 4 300 455,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów POSTĘP w upadłości likwidacyjnej w Elblągu, ul. Fromborska 2 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem trwale z nim związanym przy ul. Fromborskiej 2 w Elblągu w trybie art. 320 ust. 2 Pr. Upad. Napr.

 

1. W skład nieruchomości wchodzi:

a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 472/6 o pow. 0,5174 ha, oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków o charakterze produkcyjno-usługowo-magazynowym o pow. użytkowej 3 447,20 m2 oraz ciągu garaży o konstrukcji metalowej o pow. użytkowej 340,90 m;

b) prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 487/2 o pow. 0,0114 ha szczegółowo wymienione w Regulaminie przetargu stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl.

 

2. Ponadto ze szczegółową opinią o wartości nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego można zapoznać się w biurze syndyka w Malborku ul. Wojska Polskiego 14B, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. (55) 272 19 56 w godz. 9:00-12-00.

 

3. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 4 300 455,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) w tym ewentualny VAT 23%, wg stanu prawnego na dzień 31.01.2016 r. sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

 

4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat zawiązanych z nabyciem nieruchomości.

 

5. Oferta powinna odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie przetargu, oprócz oferowanej ceny m.in.:

- potwierdzenie wpłaconego w terminie do 10.05.2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wymienionej § 3 pkt. 3 – im na wskazane w Regulaminie Przetargu konto bankowe;

- stosowne oświadczenia – zobowiązania oferenta wymienione w § 7 pkt. g, h, i ww. Regulaminu.

 

6. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Elblągu V Wydział Gospodarczy w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 10.05.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura Podawczego Sądu.

 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2016 r. o godz. 10:00 w Sali 333 Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12.

 

8. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem przetargu i jego przyjęciem do stosowania.

 

10. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr. tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin nieruchomości.

 

Pobierz: Regulamin.doc

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Fromborska
Miasto: Elbląg
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone