strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-11
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 480/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba, Zastępca komornika asesor komorniczy Bartłomiej Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

11 maja 2016 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym, o Pu – 64,0  m2, położonym na działce gruntu nr  258/5, o  powierzchni 0,0062 ha przy ul. Szkolnej nr 9, Lwówek Śląski, obręb 1, AM – 7, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej parter + poddasze użytkowe, w którym znajdują się aktualnie pomieszczenia biurowe.  Stan techniczny budynku – dobry.

Standard wykończenia przeciętny. Najbliższe otoczenie szacowanej nieruchomości stanowi: pawilony handlowe, osiedle zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z ciągiem handlowym na poziomie parteru. Dostęp komunikacyjny: budynek położony bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna. Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkalno-usługowej.

Lokal użytkowy stanowi własność 2 dłużników na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr  JG1S/00020408/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 223 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:  148 733,33 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 22 310,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone