strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Piotr Tomaszewski
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, Chyby
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe niezabudowane, Chyby
Cena wywoławcza: 222 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1339/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski -

kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6 zawiadamia, że w dniu

 

12 maja 2016 r.

 

w trybie egzekucji uproszczonej w kancelarii Komornika Sądowego odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- o godz. 15:00 nieruchomości gruntowej niezabudowanej - 62-080 Chyby, ul. Jodłowa, działka nr 364, KW nr PO1P/00147366/9, która została oszacowana na kwotę: 306 300,00 zł. Cena wywołania wynosi kwotę: 229 725,00 zł. Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 30 630,00 zł,

- o godz. 14:30 nieruchomości gruntowej niezabudowanej - 62-080 Chyby, ul. Jodłowa, działka nr 365, KW nr PO1P/00147367/6, która została oszacowana na kwotę: 296 700,00 zł. Cena wywołania wynosi kwotę: 222 525,00 zł. Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ww. udziału, tj. 29 670,00 zł.

przelewem na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 podając sygn. sprawy KM 1339/15 (tytułem rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej na pół godziny przed wywołaniem licytacji. Ze względów bezpieczeństwa mając na uwadze wysokość rękojmi komornik sądowy rekomenduje wpłaty ww. rękojmi przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego jw. Nabywca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 871 kpc zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części traci prawa wynikające z przybicia zgodnie z treścią art. 872 § 1 kpc. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik działając zgodnie z dyspozycją art. 872 § 3 kpc ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Tel. (61) 222 49 94, fax (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jodłowa
Miasto: Chyby
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone