strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka o pow. 11,477 m2 i budynek o pow. 2 240,80 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 11,477 m2 i budynek o pow. 2 240,80 m2
Cena wywoławcza: 3 610 575,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6802/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 maja 2016 r. o godz. 9:00 - wadium na konto komornika

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie do dnia 5.12.2089 r. i budynek stanowiący odrębną nieruchomość - działka nr 1/27, arkusz mapy 47 położona w miejscowości Poznań, ul. Torowa 1 - obręb Kobylepole. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Poznaniu ul. Młyńska 1 a prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00120885/5.

Użytkownikiem wieczystym i właścicielem nieruchomości budynkowej jest dłużna spółka (…).

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 1/27 o pow. 11 477m2, budynek hotelu pracowniczego o pow. użytkowej 2 240,80 m2 (70 pokoi 2-3 osobowych posiadających 167 lóżek, 2 pokoje z wc, pozostałe bez, sanitariaty ogólnodostępne z umywalkami i prysznicami w stanie technicznym dobrym. W modernizacji 18 pokoi z 36 łóżkami - trwają prace remontowe i budowlane - w sumie hotel posiada 203 lóżka i 88 pokoi) oraz budynek byłej stołówki o pow. użytkowej 692,50 m2 - stan techniczny do remontu. Użytkownikiem wieczystym i właścicielem nieruchomości budynkowej jest (…). Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Poznańskiego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 814 100,00 zł(brutto), w tym wartość rynkowa prawa użytkowania gruntu pod potencjalną zabudowę wynosi 509 920,00 zł oraz część gruntu zabudowana budynkami 1 162 170,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 3 610 575,00 zł( cena zawiera podatek VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości: 481 410,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. 9.05.2016 r. godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Torowa
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone