strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki zabudowane obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz działki niezabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane obiektami i urządzeniami budowlanymi oraz działki niezabudowane
Cena wywoławcza: 136 018,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 310/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zubrzyca Górna k/156, gm. Jabłonka, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00107074/3, składającej się z działek ewidencyjnych nr 2038, 2126, 2125 zabudowanych obiektami i urządzeniami budowlanymi: budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy - Zubrzyca Górna k/156, wiatą gospodarczą, ścieżką z kamienia naturalnego oraz nasadzeniami - ozdobną zielenią ogrodową oraz z niezabudowanych działek ewidencyjnych 2208, 2212/1, 9109/54, 3275, 3285/35, 3286/91, 3286/92, 3286/74, 3287/2, 3296/17, 3285/34, 1998/2, 1944, 2271/1, 1893/20, 1882/16, 1907/101, 3295/36, 3295/23 o łącznej powierzchni 1,6132 ha, stanowiącej własność dłużnika:

(…).

W księdze wieczystej KW NS1T/00107074/3 wpisana jest działka ewidencyjna 3286/73. Jak wynika z ustaleń biegłego sądowego zgodnie z operatem ewidencji gruntów działka ewidencyjna 3286/73 podzieliła się na działki ewidencyjne 3286/91 i 3286/92. Operat podziału nie został ujawniony w księdze wieczystej KW NS1T/00107074/3. Do wyceny i sprzedaży został przyjęty stan z ewidencji gruntów.

Przy sprzedaży nieruchomości będzie stosowany art. 975 i 979 kpc. Oznacza to, iż sprzedaży licytacyjnej podlegać będą osobno poszczególne działki a dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych działek. Jeżeli zostanie osiągnięta cena wystarczająca na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg co do pozostałych działek.

W stosunku do poszczególnych działek cena wywołania wynosi 3/4 wskazanej ich wartości szacunkowej. I tak:

I. Działki ewidencyjne nr 2038, 2126 i 2125 zabudowane obiektami i urządzeniami budowlanymi (budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy - Zubrzyca Górna k/156, wiatą gospodarczą, ścieżką z kamienia naturalnego oraz nasadzeniami) kwota oszacowania – 133 542,00 zł, cena wywołania – 100 156,50 zł, rękojmia – 13 354,20 zł.

II. Działki niezabudowane:

1. Działka 1882/16 o pow. 0,0608 ha kwota oszacowania – 1 094,00 zł, cena wywołania 820,50 zł, rękojmia 109,40 zł.

2. Działka 1893/20 o pow. 0,1003 ha kwota oszacowania 2 307,00 zł, cena wywołania – 1 730,25 zł, rękojmia 230,70 zł.

3. Działka 1907/101o pow. 0,1875 ha kwota oszacowania – 8 625,00 zł, cena wywołania – 6 468,75 zł, rękojmia 862,50 zł.

4. Działka 1944 o pow. 0,2397 ha kwota oszacowania – 7 910,00 zł, cena wywołania – 5 932,50 zł, rękojmia 791,00 zł.

5. Działka 1998/2 o pow. 0,0554 ha kwota oszacowania – 1 717,00 zł, cena wywołania – 1 287,75 , rękojmia 171,70 zł.

6. Działka 2208 o pow. 0,0838 ha kwota oszacowania – 2 263,00 zł, cena wywołania – 1 697,25 zł, rękojmia 226,30 zł.

7. Działka 2212/1 o pow. 0,0246 ha kwota oszacowania 467,00 zł, cena wywołania 350,25 zł, rękojmia 46,70 zł.

8. Działka 2271/1 o pow. 0,2627 ha kwota oszacowania – 5 517,00 zł, cena wywołania 4.137,75 zł, rękojmia - 551,70 zł.

9. Działka 3275 o pow. 0,0627 ha kwota oszacowania – 2 006,00 zł, cena wywołania – 1 504,50 zł, rękojmia 200,60 zł.

10. Działka 3285/34 o pow. 0,0234 ha kwota oszacowania 725,00 zł, cena wywołania 543,75 zł, rękojmia 72,50 zł.

11. Działka 3285/35 o pow. 0,0207 ha kwota oszacowania 642,00 zł, cena wywołania 481,50 zł, rękojmia 64,20 zł.

12. Działka 3286/74 o pow. 0,0768 ha kwota oszacowania – 1 613,00 zł, cena wywołania – 1 209,75 zł, rękojmia 161,30 zł.

13. Działka 3286/91 o pow. 0,0825 ha kwota oszacowania – 1 733,00 zł, cena wywołania – 1 299,75 zł, rękojmia –  173,30 zł.

14. Działka 3286/92 o pow. 0,0036 ha kwota oszacowania 76,00 zł, cena wywołania 57,00 zł, rękojmia 7,60 zł.

15. Działka 3287/2 o pow. 0,0469 ha kwota oszacowania 985,00 zł, cena wywołania 738,75 zł, rękojmia 98,50 zł.

16. Działka 3295/23 o pow. 0,0268 ha kwota oszacowania – 1 635,00 zł, cena wywołania – 1 226,25 zł, rękojmia 163,50 zł.

17. Działka 3295/36 o pow. 0,0504 ha kwota oszacowania – 4 334,00 zł, cena wywołania – 3 250,50 zł, rękojmia 433,40 zł.

18. Działka 3296/17 o pow. 0,0433 ha kwota oszacowania 779,00 zł, cena wywołania 584,25 zł, rękojmia 77,90 zł.

19. Działka 9109/54 o pow. 0,0605 ha kwota oszacowania – 3 388,00 zł, cena wywołania – 2 541,00 zł, rękojmia – 338,80 zł.

 

Cała nieruchomość objęta KW NS1T/00107074/3 oszacowana jest na kwotę: 181 358,00 zł

Cena wywoławcza w przypadku przystępowania do licytacji całej nieruchomości objętej KW NS1T/00107074/3 wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 136 018,50 zł. Przystępujący do licytacji całej nieruchomości objętej KW NS1T/00107074/3 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 18 135,80 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr

56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 231/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zubrzyca Górna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone