strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Nieruchomość o pow. 1,0528 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 1,0528 ha
Cena wywoławcza: 452 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 316/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI – W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt Kms 316/13

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 753 57 00) na podstawie art. 1013 (6) kpc, 953 kpc oraz 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

26 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowe 55, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (nieruchomość gruntowa o powierzchni użytkowej 2,0528 ha (w księdze wieczystej 2,0328 ha) położonej w miejscowości Borzęcin Duży (gm. Stare Babice) przy ul. Kosmowska, 05-083 Borzęcin Duży, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00054571/3 - stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 602 800,00 zł (słownie: sześćset dwa tysiące osiemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 452 100,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 60 280,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art. 871 § 1 kpc cena nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z przepisem art. 867 (2) §2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kosmowska
Miasto: Borzęcin Duży
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone