strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki o łącznej powierzchni 1.2480 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-27
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 1.2480 ha
Cena wywoławcza: 1 658 658,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2448/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym Rybniku Czesław Lachowicz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2016 r. o godz. 9:20

 

w  Sądzie Rejonowym w Rybniku sala nr 250 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

działki nr 4092/199 i 4792/193 zabudowane budynkiem magazynowo-handlowym o powierzchni 564,00 m2, budynkiem magazynowo-handlowym o powierzchni 468,00 m2, budynkiem administracyjnym o powierzchni 366,00 m2, budynkiem gospodarczo-socjalnym  o powierzchni 27,00 m2 i budynkiem portierni o powierzchni 9,20 m2 o łącznej powierzchni 1.2480 ha.

 

Nieruchomość położona jest  w miejscowości Rybnik, przy ul. Kolejowa 32 i jest  własnością dłużnika: (…).

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00116659/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 211 545,00 zł.

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 658 658,75  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 221 154,50 zł najpóźniej dzień przed licytacją w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu  stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź    na rachunek bankowy komornika w

PKO BP SA Oddział Rybnik nr 95 1020 2472 0000 6902 0123 4608.

Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. (32) 423 15 71).Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.com.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Rybnik
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone