strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kamil Kułek w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny o pow. 36,85 m2 w Łodzi
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-29
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 36,85 m2 w Łodzi
Cena wywoławcza: 89 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Kamila Kułka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert.

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 92 o powierzchni 36,85 m2 znajdującego się w Łodzi przy ulicy Lnianej 20, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00220967/8.

 

Cena wywoławcza wynosi 89 000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak, ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek upadłego prowadzony przez BZ WBK SA nr 47 1090 1304 0000 0001 3098 2420. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu 660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lniana
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone