strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Małgorzata Chęcińska w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny o powierzchni 65,64 m2 – Syndyk Małgorzaty Chęcińskiej
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-06
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 65,64 m2 – Syndyk Małgorzaty Chęcińskiej
Cena wywoławcza: 231 500,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Chęcińskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w konkursie ofert.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 46 o powierzchni 65,64 m2 znajdujący się w Łodzi przy ul. Tramwajowej 21, dla którego urządzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00180932/1, wraz z udziałem w wysokości 16/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 323/10, na której jest posadowiony budynek oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

 

Cena wywoławcza wynosi 231 500,00 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 5 maja 2016 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs ofert” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek upadłego prowadzony przez BZ WBK SA nr 41 1090 1304 0000 0001 3052 7113. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu 660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2016 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tramwajowa
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone