strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Nieruchomość o pow. 385 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-25
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 385 m2
Cena wywoławcza: 217 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4444/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KWRAlR/00011328/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 kwietnia 2016r. o godz. 10:15

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydział Cywilny - Radom, ul. Struga 63 sala II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 222a obejmująca działkę oznaczoną nr 194/20 o powierzchni 385m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 112,00m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. 13,00m2 należącej do dłużników: (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RA1R/00011328/9.

 

Suma oszacowania wynosi 290 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Juliusza Słowackiego
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone