strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki
Działka o powierzchni 0,05 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-05
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 0,05 ha
Cena wywoławcza: 121 972,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3333/11
Opis:

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria

Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 maja 2016 r. o godz. 14:45

 

w sali nr D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Filipowska gm. Krzeszowice, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KR2K/00041040/8 w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach,  stanowiącego własność dłużniczki (…).

Nieruchomość obejmuje działkę nr 695 o powierzchni 0,05 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  162 630,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania: 121 972,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 263,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 25 kwietnia i 2 maja 2016 r. w godzinach od 14 do 15, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Filipowska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone