strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski
Działki - udziały
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki - udziały
Cena wywoławcza: 12 671,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1334/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz

Wojciechowski na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

zawiadamia, że w dniu

15 kwietnia 2016r.

w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 74 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

- godz. 10:00 - KM 1334/12:

udziału 2/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 60 Obręb 07 - Jędrzejów - miasto o powierzchni 2645 m 2 oraz stanowiących odrębny przedmiot prawa własności budynków i budowli (budynek administracyjny, budynek ubojni, budynek chłodni, budynek dobudowany do budynku chłodni z wiatą, budynek na odpady, budynek przechowalni zwierząt, budynek magazynowy, budynek śmietnika, teren nieruchomości jest ogrodzony oraz posiada urządzone place utwardzone, nieruchomość położona jest na terenie o pełnym wyposażeniu w infrastrukturę techniczną tj. energię elektryczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną), położonej w Jędrzejowie pomiędzy ulicami Rakowską i Krzywą. Dla nieruchomości tej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00042251/5.

Wartość udziału 2/4 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi – 517 797,00 zł.

Cena wywołania wynosi – 388 348,00 zł , wartość rękojmi wynosi – 51 780,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

- godz.10:30 - KM 1841/12 i KM 279/16:

udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek mieszkalny w stanie surowym otwartym) położonej w miejscowości Nagłowice, gm. Nagłowice, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako działka gruntu numer 598 - Obręb: 0008 Nagłowice o powierzchni 0,0791 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00045358/6

Wartość udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej  wynosi 75 997,19 zł. Cena wywołania wynosi – 56 998,00 zł, wartość rękojmi – 7 600,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

- godz.11:00 - KMP 60/08:

nieruchomości położonej w miejscowości Trzciniec, gm. Nagłowice o łącznej powierzchni 1,4000 ha dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie   urządzona jest księga wieczysta o nr KW KI1J/00023050/7. Nieruchomość niezabudowana składa się z działek o numerach ewidencyjnych 732/2 o pow. 1,07 ha (grunty orne o kat IIIb, V, VI ) oraz 733 o pow. 0,33 ha (grunty orne od kat. III a do VI). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 16 894,34 zł w tym: cena wywołania wynosi : 12 671,00 zł. Wartość rękojmi:

1 690,00 zł.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jędrzejów, Nagłowice
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone