strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Lokal mieszkalny w Częstochowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Częstochowie
Cena wywoławcza: 114 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1380/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 maja 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w miejscowości Częstochowa, przy pl. Bohaterów Getta 1/3 m. 27, stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00130122/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 152 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 114 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 370/16.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bohaterów Getta
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone