strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Działki 0,9234 ha oraz 1,1500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki 0,9234 ha oraz 1,1500 ha
Cena wywoławcza: 18 467,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 649/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

9 maja 2016 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędą się

 

godz. 10:00 DRUGA LICYTACJA nieruchomości zabudowanej – działka nr 104/1, położonej w miejscowości Nałęczów, gm. Końskie, o powierzchni 0,9234 ha, objętej KI1K/00045558/9 (budynek mieszkalny konstrukcji mieszanej, drewniano-murowanej, budynek gospodarczy murowany, obora, spichlerz, stodoła konstrukcji drewnianej, szopa gospodarcza, budowle: - zbiornik na nieczystości płynne betonowy, ogrodzenie działki częściowe – płotem konstrukcji żelbetowej (brama i furtka), przed domem od wschodu, posadzka betonowa, przyłącza: energetyczne, wodociągowe, telefoniczne.

Suma oszacowania nieruchomości bez uwzględnienia służebności: 153 300,00 zł, oraz 91 234,00 zł z uwzględnieniem służebności. Wartość służebności: 62 066,00 zł zostanie zaliczona na cenę nabycia. Cena wywołania: 60 823,00 zł. Rękojmia: 9 124,00 zł.

 

godz. 10:30 DRUGA LICYTACJA nieruchomości gruntowej – działki numer 7 o powierzchni 1,1500 ha, położonej w miejscowości Stary Sokołów, gm. Końskie, objętej księgą wieczystą KI1K/00026020/0.

Suma oszacowania: 27 700,00 zł. Cena wywołania: 18 467,00 zł. Rękojmia: 2 770,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

67 1020 2629 0000 9302 0090 4490

Powszechna Kasia Bank Polski SA Oszczędności Oddział I w Kielcach

z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stary Sokołów, Nałęczów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone