strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Konrad Klemaszewski
Lokal użytkowy o łącznej pow. 135,6 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-06
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o łącznej pow. 135,6 m2
Cena wywoławcza: 358 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 751/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

nr KW LE1U/00066374/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 maja 2016 r. o godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Lubinie 59-300 Lubin, ul. Wrocławska 3, sala I odbędzie się

 

 PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, przysługującego dłużnikowi: (…),

położonego: 59-300 Lubin, Kamienna 62, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej: „Ustronie IV” (adres spółdzielni: 59-300 Lubin, ul. Kamienna 5), dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00066474/6.

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lokal użytkowy) położonego w jednokondygnacyjnym budynku nr 62 przy ul. Kamiennej w obrębie nr 9 miasta Lubina, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim. Według księgi wieczystej LE1U/00066374/6 lokal składa się z pomieszczenia usługowego, 4 pomieszczeń gospodarczych, wc oraz ciągu komunikacyjnego o łącznej powierzchni 135,6 m². Zgodnie z pomiarami inwentaryzacyjnymi przeprowadzonymi przez biegłego sądowego lokal składa się z sali sprzedaży, pomieszczenia pomocniczego, magazynu (pomieszczenie przerobu mięsa), łazienki, wc z umywalnią, pomieszczenia biurowego oraz chłodni o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 133,30 m². Lokal objęty przetargiem znajduje się na osiedlu Ustronie IV w Lubinie.

Suma oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 478 000,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 47 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotowce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić  także na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe

22 1160 2202 0000 0001 4687 3928

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal użytkowy można oglądać w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00. Operat szacunkowy można przeglądać  w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kamienna
Miasto: Lubin
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone