strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działka o pow. 0,2210 ha, udział 1/3 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-17
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,2210 ha, udział 1/3 
Cena wywoławcza: 416 806,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1330/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 maja 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

- prawa użytkowania wieczystego działki nr 10175/8 o pow. 0,2210 ha położonej w mieście Nowy Targ, oś. Bór, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie oraz prawa własności do obiektów i urządzeń budowlanych: placu o nawierzchni asfaltowej oraz ogrodzenia trwałego, objętych księgą wieczystą nr KW NS1T/00109988/7 wraz

- z udziałem w wielkości 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 10175/11 o pow. 0,0223 ha, położonej w mieście Nowy Targ, oś. Bór, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie oraz w prawie własności do urządzenia budowlanego: drogi o nawierzchni z płyt betonowych, objętych księgą wieczystą nr KW NS1T/00101938/6, przysługujących dłużnikowi: (…).

 

Nieruchomość obj. KW NS1T/00109988/7 i udział 1/3 części w nieruchomości obj. KW NS1T/00101938/6 stanowią całość gospodarczą, z uwagi na fakt, iż działka ewidencyjna 10175/11 stanowi drogę dojazdową do działki ewidencyjnej 10175/8 – zapewnia dostęp nieruchomości objętej KW NS1T/00109988/7 do drogi publicznej.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w mieście Nowy Targ w rejonie ul. oś. Bór w południowo-zachodniej części miejscowości na obszarze terenów zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi. Najbliższe otoczenie stanowią działki zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi.

Działka ewidencyjna 10175/8 (oddana w użytkowanie wieczyste do 25.10.2099 r.) ma nieregularny kształt umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, która biegnie przez środek działki do strony południowej w kierunku północnym. Zabudowana jest urządzeniem budowlanym – plac o nawierzchni asfaltowej. Teren częściowo jest ogrodzony – elementy stalowe na podmurówce betonowej. Wschodnia i południowa część działki porośnięta jest roślinnością krzewiastą i młodymi drzewami. W północno-wschodniej części działki znajduje się hałda ziemna.

Działka ewidencyjna nr 10175/11 (oddana w użytkowanie wieczyste do 5.03.2098 r.) od strony zachodniej przylega do drogi asfaltowej – ul. oś. Bór. Ma wąski wydłużony kształt typowy dla drogi dojazdowej. Uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Działka 10175/11 stanowi drogę dojazdową o nawierzchni z płyt betonowych. Najbliższe otoczenie stanowią działki zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi.

 

Łączna wartość praw do nieruchomości obj. KW NS1T/00109988/7 i udziału 1/3 części w wartości praw do nieruchomości obj. KW NS1T/00101938/6 przysługujących dłużnikowi (…) została oszacowana na kwotę: 625 209,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 416 806,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 62 520,90 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1098/14.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowy Targ
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone