strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Zabudowana nieruchomość o pow. 1513 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-06
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1513 m2
Cena wywoławcza: 169 855,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 110/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 maja 2016 r. o godz. 11:45

 

w gmachu Sądu  Rejonowego w Oleśnicy  w sali nr  16  odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wioska, gm. Syców,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW  WR1E/00070348/6.

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym wolnostojącym w trakcie budowy położona w miejscowości Wioska,  działka gruntu nr 124/15 o powierzchni 1 513 m2.   Działka posiada regularny kształt prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Teren nieruchomości ogrodzony siatką z dwóch stron pomiędzy słupkami stalowymi na cokole betonowym oraz ogrodzeniem z elementów prefabrykowanych z jednej strony. Brak ogrodzenia od frontu. Budynek usytuowany jest w środkowej części działki.  Teren działki niezagospodarowany, zachwaszczony i zaniedbany. Teren jest uzbrojony w następujące instalacje: elektryczną oraz wodociągową. Na terenie działki usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z rozpoczętą budową. Prace budowlane nie zostały zakończone, budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Jedna część budynku to dom mieszkalny, druga część to dobudowany za pośrednictwem murowanego łącznika budynek gospodarczo  - garażowy. Budynek mieszkalny posiada jedną kondygnację naziemną oraz poddasze użytkowe. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej,  murowany. Posiada ławy fundamentowe z betonu zbrojonego, ściany fundamentowe z bloczków betonowych.  Ściany konstrukcyjne i działowe murowane z bloczków betonowych i miejscami z cegły.  Stropy w budynku mieszkalnym i gospodarczym masywne. Dach w budynku mieszkalnym o konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty dachówką. Brak rynien i rur spustowych. Okna z PCV z roletami zewnętrznymi, na poddaszu cztery lukarny z oknami z PCV.  W budynku brak tynków zewnętrznych. Wewnątrz budynku ściany otynkowane, wylane posadzki. Na parterze znajdują się schody betonowe prowadzące na poddasze. Drzwi wejściowe płytowe z częściowym przeszkleniem, brak drzwi wewnętrznych. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  226 474,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 169 855,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 22 647,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku:

ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 poz. 535) wystawi fakturę VAT po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości w przypadku stwierdzenia istnienia obowiązku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w  Oleśnicy Arkadiusz Nitschke - ul.  Kilińskiego  2/lok. 3-5 , 56-400 Oleśnica Śląska;   

tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 110/12 

Strona internetowa Komornika www.komornikolesnica.pl;  www.arkadiusznitschke.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wioska
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone