strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-18
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki
Cena wywoławcza: 3 410,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 338/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

 

 

18 kwietnia 2016 r.

 

 

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się:

 

o godz. 9:30

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części do:

 

prawa wieczystego użytkowania na lat 99 tj. do dnia 2l.08.2086 r działki nr 6323 o pow. 0,0549 ha oraz do prawa własności budynku, położonej Włoszczowa przy ul. Makuszyńskiego 22, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019746/3. Udział wynoszący 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 141 800 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę; 94 533,34 zł.

 

o godz. 10:00

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

udziału wynoszącego 1/2 części do nieruchomości w postaci:

 

dziatki nr 44, 588, 592, 1132 o pow. 14,26 ha, położonej w msc. Dzierzgów gm. Radków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00047209/2.

 

Udział dłużnika do nieruchomości wynoszący 1/2 części został oszacowany na kwotę: 115 763,00 zł.

 

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 części w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę; 77 175,33 zł w tym wartość udziału do poszczególnych działek wynosi :

 

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 44 o pow. 1,55 ha - łąki trwałe oszacowany = 5 115,00 zł, cena wywoławcza = 3 410,00 , wadium - 511,50 zł;

 

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 588 o pow. 1,19 ha - grunty orne oszacowany = 9 569,00 zł, cena wywoławcza = 6 379,33 zł, wadium = 956,90 zł;

 

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 592 o pow. 1,00 ha - grunty orne oszacowany = 8 015,00 zł, cena wywoławcza = 5 343,33 , wadium = 801,50 zł;

 

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 1132 o pow. 10,52 ha - lasy oszacowany – 93 064,00 zł, cena wywoławcza 62 042,67 zł, wadium = 9 306,40 zł; 

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

 

podając w tytule wpłaty „wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr ............ ”.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Włoszczowa, Dzierzgów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone