strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Marian Piasecki Kancelaria Komornicza w Tarnowie
Lokal mieszkalny w Tarnowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-19
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Tarnowie
Cena wywoławcza: 28 664,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2820A/11
Opis:

 

 

                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Marian Piasecki zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 kwietnia 2016 o godz. 12.15

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Tarnowie odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanej jako: 1/3 cz. udziału w lokalu mieszkalnym nr 13

położonej w miejscowości Tarnów, przy ul. Krupnicza  15  stanowiącej własność dłużnika:

(…) posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr TR1T/00122174/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 28.664,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją tj.do dnia 18.04.2016 na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub  w gotówce w kancelarii komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać od dnia 04.04.2016 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20 tel. 14 627 56 69.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krupnicza 
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone