strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Otwocku Piotr Gajdosz
Działka ewidencyjna o numerze 304, o powierzchni 9000m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-12
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka ewidencyjna o numerze 304, o powierzchni 9000m2
Cena wywoławcza: 246 183,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 297/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1O/00053373/7

(dotyczy sygn. akt I Co 1291/15)

w sprawach prowadzonych łącznie pod wspólną sygn. akt Km 297/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria

komornicza w Otwocku na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 1, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości (działka ewidencyjna o numerze 304, o powierzchni 9000m2, opisana rejestrze gruntów jako: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) położonej w miejscowości Władzin (gmina Kołbiel), 05-340 Władzin, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00053373/7 - stanowiącej własność dłużnika: (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 328 244,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia

osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy

oszacowania i wynosi 246 183,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto

osiemdziesiąt trzy złote).Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 32 824,40 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote i czterdzieści groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku PKO BP S.A. nr 98 10201026

0000 1702 0242 3242 lub w kasie kancelarii komornika (w dni pracujące) najpóźniej w dniu

poprzedzającym przetarg.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Władzin
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone