strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Lokal o pow. 15,80 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 09:05:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 15,80 m2
Cena wywoławcza: 1 878,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 815/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądow> prz> Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi na podstawie art 953 kpe w związku z art. 955 kpe zawiadamia, że w dniu:

6 kwietnia 2016 r. o godz. 09:05

w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 sala nr 202 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:  lokal stanowiący odrębną nieruchomość

lokal składa się z pokoju i wc. Pow .użytkowa lokalu wynosi 15.80 m2. usytuowany jest na poddaszu.

Do lokalu przynależy piwnica o pow.9,35 m2.

Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 31 38 do dnia 05 grudnia 2089 r. oraz   prawie własności części wspólnych budynku objętych KW nr KAI B/00042992 9 wynoszącym 2515 48186 części położonej w miejscowości Czeladź, przy ul. Legionów 18/5 stanowiącej własność dłużnika Bilecka Katarzyna posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzin nr KW KAI B/00045168/5


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę .
Cena wywoławcza wynosi 18 7850 zł


25.000 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto Komornika Sądowego nr 68102024980000810201296235 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I » Sosnowcu w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę'akt komornika Km 815/15 oraz akt sądowych I Co 1025/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem:

                                     29.03.2016                                    05-04 2016


( dd - mm - rrrr )


( dd - mm - rrrr)


 


w godzinach od:


10:00


do:


12:00


( GG:MM )


( GG:MM )


natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 w godzinach urzędowania sądu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego:

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie

42-500 Będzin ul. Sączewskiego 23 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą rawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Będzin
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone