strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Działka
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-06
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka
Cena wywoławcza: 270 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2597/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi na podstawie an. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu;

6 kwietnia 2016 r. o 14:00

w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 sala nr 202 odbędzie się:

 

DRUGALICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 12.11.2073 r..o kształcie wydłużonego prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o po w. użytkowej 80m2 oraz budynkiem garażu o pow. użytkowej 24 m2. Pow.działki nr 4/40 wynosi 226 m2.

położonej w miejscowości Czeladź, przy ul. Legionów 27 stanowiącej własność dłużnika Podsiadło Tomasz posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzin nr KW KAI B/00007697/4

nieruchomość oszacowana jest na kwole                         405.000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi........ _............ _____ .........                                            270.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto Komornika Sądowego nr 68102024980000810201296235 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Sosnowcu w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika Km 2597/15 oraz akt sądowych I Co 1177/14 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem:

w dniach        od:          29-03-2016                do: 05-04-2016


  


w godzinach od:


10:00


do:


12:00


 


 


natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 w godzinach urzędowania sądu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego:

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie

42-500 Będzin ul.Sączewskiego 23 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bedzin
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone