strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie
Nieruchomość rolna o pow. 4,4600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-11
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna o pow. 4,4600 ha
Cena wywoławcza: 73 924,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 16/11
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00030006/5 PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

11 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzeja Paluszka, mającego siedzibę w Oławie przy ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 489/1 (am-1), nieruchomość rolna o powierzchni 4,4600 ha,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-200 Oława, Stary Górnik,

 dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00030006/5.

 

Suma oszacowania wynosi 98 566,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 924,50 .

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 856,60, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), tj. 10.05.2016 r.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500 złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia 1/5 ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

 

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stary Górnik
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone