strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Lokal mieszkalny o pow. 42,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-20
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 42,10 m2
Cena wywoławcza: 54 710,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 921/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 maja 2016 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XVIII, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch udziałów po 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Sitkówka Nowiny przy ulicy Parkowej nr 3 oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 25 o powierzchni użytkowej 42,10 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz pomieszczenia piwnicy o powierzchni 2,50 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00072759/7.

Z własnością nieruchomości związany jest udział  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 446/15965, zapisany w księdze wieczystej numer KI1L/00071976/7.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 145 894,00 zł.

Wartość udziałów w 1/2 części we współwłasności wynosi 72 947,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 54 710,25 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 części w kwocie 7 294,70 zł. to jest kwocie łącznej za dwa udziały  14 589,40 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika:

PKO BP 07 1020 2629 0000 9902 0015 8667

lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Parkowa
Miasto: Sitkówka Nowiny
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone