strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród
Lokal użytkowy o pow. 103,77 m2, 5 pomieszczeń
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-15
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal użytkowy o pow. 103,77 m2, 5 pomieszczeń
Cena wywoławcza: 35 690,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 62/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w  Strzelinie Jan Heród zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu15 kwietnia 2016 r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - I Wydział Cywilny  ul. Bolka I Świdnickiego 7,

 57-100 Strzelin odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Strzelin, przy ul. Ząbkowickiej stanowiącej własność dłużnika: (…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych - o nr WR1T/00027860/9.

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 05.12.2089 r, działka nr 5/2 o pow. 0,1550 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 35 690,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  26 768,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, na rachunek bankowy komornika w BZ WBK O/Strzelin 41109024310000000616000148  lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Szczegółowe informacje o licytacji  można uzyskać w kancelarii komornika pod numerem telefonu 071 392 30 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Strzelin
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone