strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród
100% udziałów w nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-15
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: 100% udziałów w nieruchomości
Cena wywoławcza: 263 460,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 62/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w  Strzelinie Jan Heród

zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w

dniu  15 kwietnia 2016 r. o godz. 09:30

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie – I Wydział Cywilny  ul. Bolka I Świdnickiego 7  57-100 Strzelin odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

100% udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Strzelin, przy

ul. Ząbkowicka 66 stanowiącej własność dłużników: (…)

 

posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Strzelinie 

IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych - o nr WR1T/00015100/7.

- Działka gruntu nr 2/7 o powierzchni 384 m2

- Budynek usługowo- mieszkalny o powierzchni 104,13 m2

część usługowa parter 51,75 m2

część mieszkalna I  piętro, trzy pokoje z aneksem kuchennym oraz

łazienka z wc o pow. 52,38 m2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351 280,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości

oszacowania tj. kwotę:  263 460,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości

10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym

licytację, na rachunek bankowy komornika w

BZ WBK O/Strzelin 41 10902431 0000000616000148  lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej

wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Szczegółowe informacje o licytacji  można uzyskać w kancelarii komornika

pod numerem telefonu 071 392 30 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ząbkowicka
Miasto: Strzelin
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone