strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Bogdan Łoboz syndyk masy upadłości "Maexpa"
Działki o łącznym obszarze 3.2755 ha - Bogdan Łoboz "Maexpa"
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-27
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznym obszarze 3.2755 ha - Bogdan Łoboz "Maexpa"
Cena wywoławcza: 5 000 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o sprzedaży nieruchomości i udziału w nieruchomościach

Bogdan Łoboz Syndyk Masy Upadłości „Maexpa – Polska Spółki z o.o z siedzibą
w Paczółtowicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w przetargu nieograniczonym i zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na zakup nieruchomości oraz udziałów
w nieruchomościach położonych w Paczółtowicach, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, w skład których wchodzą następujące nieruchomości:

Działki ew. nr 54/48, 54/49, 54/51, 54/56, 54/57, 54/58, 54/59, 54/60, 54/61, 54/62, 54/63, 54/67, 54/68, 54/69, 54/70, 54/71, 54/72, 54/73, 54/74, 54/75, 54/78, 54/79, 54/80 Paczółtowice

Łączny obszar 3.2755 ha objętej KW KR2K/00052145/4

II

Udział w nieruchomości:

1. 314/1000 części nieruchomości: dz.nr 54/64 KW - KR2K/00056171/3

2. 4/8 części w nieruchomości KW KR2K/00056174/4 (wraz z udziałem w 370/1000 w częściach wspólnych)

3. 487/1000 części w zabudowanej nieruchomości KW - KR2K/00056142/1

4. 6/8 części w nieruchomości KW KR2K/00056144/5 (wraz z udziałem 371/1000 w częściach wspólnych)

5. 298/1000 części w zabudowanej nieruchomości KW- KR2K/00056118/4

6. 4/8 części w nieruchomości KW- KR2K/00056120/1 (wraz z udziałem 372/1000 w częściach wspólnych)

III

1. Udział w 122/132 części w nieruchomości stanowiącej drogę, KW- KR2K/00056121/8

CENA WYWOŁANIA 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100) NETTO.

Do ceny doliczony zostanie podatek Vat zgodnie z obowiązującą stawką w budownictwie.

Wadium wynosi 5% ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 27 maja 2016 r. na adres: KANCELARIA ADWOKACKA Klaudia Starzak Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 39 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PACZÓŁTOWICE >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi przed komisją przetargową dnia 3 czerwca 2016 r. godz. 9:00.

Z przedmiotem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem oraz innymi dokumentami można zapoznać się najpóźniej do dnia 26.05.2016 r.

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 26.05.2016 r.

Wszystkie Księgi wieczyste wymienione w ogłoszeniu prowadzi: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074.

Zgodnie z postanowieniem Sądu przedmiotowe ogłoszenie aktywne będzie przez okres jednego miesiąca od dnia jego ukazania się w gazetach m.in. na portalach internetowych: dawro.pl, monitorurzedowy.pl, gratka.pl, otodom.pl, komercyjne.pl, terenyinwestycyjne.info

 

Pobierz: Mapa.png

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Paczółtowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone