strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki o powierzchni 3 418,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-24
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchni 3 418,00 m2
Cena wywoławcza: 484 039,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 9013/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI - W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ Z NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00028949/3


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 1013 (6) k.p.c. 953 k.p.c. oraz 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 maja 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Piastowie mającej siedzibę w Piastowie przy ul. E. Orzeszkowej 55, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (działki ewidencyjne o nr 924/1 i 924/2 obręb 1 o powierzchni 3 418,00 m2) położonej w miejscowości Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00028949/3 - stanowiącej własność dłużnika: (…).


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 645 386,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 484 039,50 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 64 538,60 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy).


Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Po myśli art 871 k.p.c. cenę nabycia powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.


Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nadarzyn
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone