strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta
Lokal mieszkalny o pow. 28,04 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-12
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 28,04 m2
Cena wywoławcza: 14 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1132/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

12 maja 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 205, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej, tj. lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. użytkowej 28,04 m2 położonego w budynku wielorodzinnym, posadowionym na działce ew. nr 419/15, obręb nr 0006 Fabryczna, przy ul. Kasztanowej 8, w Bielawie. Lokal nr 5 znajduje się na 2 kondygnacji (1 piętro) przedmiotowego budynku nr 8. Lokal o powierzchni użytkowej 28,04 m2, składa się z 1 pokoju i kuchni. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga prowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej, wprost do pomieszczenia kuchni. Przez kuchnię przechodzi się do pokoju. Stolarka okienna drewniana, wymaga wymiany, podobnie drzwiowa. Podłogi drewniane, pokryte wykładziną. Ściany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Wszystkie pomieszczenia wymagają kapitalnego remontu, są zdewastowane. Lokal jest ogrzewany piecem węglowym. Właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą, ma udział w 5,72% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą KW 25676,

należącego do dłużnika: (…), położonego: 58-260 Bielawa, Kasztanowa 8/5, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00037834/5.

Suma oszacowania wynosi 19 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 970,00w dniu poprzedzającym przetarg, rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001

(podając sygn. sprawy KM 1132/14).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Bielawa
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone