strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Fabryka Maszyn "FAMAZ" B. Kłopot Sp.J w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-05-09
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Cena wywoławcza: 2 903 500,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Spółka jawna

w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie

 

ogłasza II przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki

 

1.    Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji

elementów urządzeń transportowych (krążników i ich zestawów)

dla przemysłu wydobywczego i górnictwa oraz maszyn i urządzeń budowlanych.

2.   Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 2 903 500 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset złotych).

3.    Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z Warunkami II przetargu, z którymi zainteresowani udziałem w przetargu powinni się zapoznać w siedzibie upadłej spółki lub w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy (sprawa o sygn. akt: V GUp 3/15).

4.   Termin składania ofert i wpłaty wadium w kwocie 150 000 złotych upływa w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 15:00.

5.    Rozpatrzenie złożonych ofert nabycia przedsiębiorstwa i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. o godzinie 14:15 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, sala nr 201.

6.    Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa winni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji, a w siedzibie spółki z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa. Kontakt w sprawie przetargu: tel. 502 391 050, e-mail: zw.syndyk@wp.pl.

7.    Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia II przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawidów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone